การที่ข้าราชการถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ "เพราะรองเท้าเป็นเหตุ"การที่ข้าราชการถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ "เพราะรองเท้าเป็นเหตุ"
  • 0 ตอบ
  • 490 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 16-07-2564, 00:18:17 »
 นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์กรณีมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเจ้าพนักงานราชทัณฑ์นำรองเท้า 300 คู่ให้ผู้ต้องขังเย็บโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำออกจากเรือนจำย่อมได้รับประโยชน์จากการเย็บรองเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง กล่าวคือ ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายการกระทำดังกล่าวมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥16/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03011-600028-1F-640303-0000677161.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-07-2564, 09:09:48 โดย admin »