ผู้ยากไร้เข้าไปปลูกสร้างเพิงพักอาศัยเจ้าหน้าที่ขับไล่ต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่ผู้ยากไร้เข้าไปปลูกสร้างเพิงพักอาศัยเจ้าหน้าที่ขับไล่ต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 288 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 14-07-2564, 00:14:44 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา 💥 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้เข้าไปปลูกสร้างเพิงพักอาศัยในที่ดินซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ำมันซึ่งหมดอายุสัมปทานแล้วได้มีเจ้าหนัาที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปลัดอำเภอ กำนั้นตำบล นำกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 400 คนเข้าขับไล่ผู้ฟ้องคดี และได้ทำลายทรัพย์สินรวมทั้งเพิกพักของผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งหมดอายุสัมปทานแล้ว ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ไปขับไล่ไม่ผิดละเมิดแต่อย่างใด จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 14/07/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590831-1F-640330-0000678860.pdf