การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ครู 0.5 ขั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ครู 0.5 ขั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
  • 0 ตอบ
  • 380 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 13-07-2564, 23:45:39 »
 💥นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา💥การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ให้ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฟ้องคดี) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ส่วนข้าราชการครูคนอื่นที่ได้คะแนนต่ำกว่าตนหลายคน แต่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น กล่าวคือ การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฟ้องคดี) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง 0.5 ขั้น นั้น จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 14/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570114-1F-640326-0000678631.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-07-2564, 09:10:27 โดย admin »