อบต.ฟ้อง นายก อบต.และผู้ค้ำประกันให้คืนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ อบต.อบต.ฟ้อง นายก อบต.และผู้ค้ำประกันให้คืนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ อบต.
  • 0 ตอบ
  • 670 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 11-07-2564, 11:30:41 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องทุนการศึกษากับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ค้ำประกันให้ชดใช้เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ยังไม่สำเร็จจการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ต่อมาศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยระบุเหตุผลในคำสั่งว่าให้เงินสนับสนุนการจัดงานกีฬานักเรียนสัมพันธ์ชุมชนเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ผู้ฟ้องคดี) แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนเดิม กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ฟ้องคดี) จึงฟ้องให้คืนเงินทุนการศึกษากับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ค้ำประกันชดใช้ทุนการศึกษาปริญญาโท ต่อมาผู้คำประกันได้เสียชีวิตในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะผู้ค้ำประกัน จึงเหลือแต่อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับศาลปกครองชั้นต้นให้อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ชดใช้เงินคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ฟ้องคดี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน ให้ชำระแล้วเสร็จภายใน 60 วัน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 11/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560534-1F-640222-0000676475.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-09-2564, 09:59:49 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »