"ไฟฟ้าประติมากรรม"ผู้รับจ้างฟ้องนายกเทศมนตรีไม่ประกาศผ่านการคัดเลือก จึงชอบแล้ว"ไฟฟ้าประติมากรรม"ผู้รับจ้างฟ้องนายกเทศมนตรีไม่ประกาศผ่านการคัดเลือก จึงชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 290 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 10-07-2564, 10:55:23 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา 🔥ไฟฟ้าประติมากรรม🔥การที่ผู้รับจ้างฟ้องนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง บ.กรณีไม่ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเสนนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง กล่าวคือ เนื่องจากผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ยื่นเสนอไม่ตรงกับรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง บ.ที่ระบุว่าต้องเป็นงานเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟโซดียม 250 วัตต์ ฯ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีไม่ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเสนนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 10/07/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580068-1F-640312-0000677744.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-07-2564, 09:47:25 โดย admin »