การสอบข้อเท็จจริงไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาตามกฎหมายไม่ชอบการสอบข้อเท็จจริงไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาตามกฎหมายไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 534 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 08-07-2564, 03:32:40 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดี​ได้ทราบข้อเท็จจริงข้อกล่าวหา ไม่ดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนของกฎหมาย การมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซนต์ นิติกร จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 

http://www.pr.moi.go.th/Law/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD157%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A2555.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08-07-2564, 09:42:56 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »