การไม่รับฟ้องคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ลงโทษปลดออกนายช่างการไม่รับฟ้องคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ลงโทษปลดออกนายช่าง
  • 0 ตอบ
  • 255 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-07-2564, 03:16:37 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟ้องคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ลงโทษปลดออกนายช่างโยธากรณีเสพยาเสพติดและเล่นการพนัน กล่าวคือ ไม่รับฟ้องข้อหาที่ 1 แต่รับฟ้องข้อหาที่ 2 การฟ้องคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ที่มีมติยกอุทธรณ์ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.13/2564 (ค้นโดยนิติกรพร) 06/07/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2563/03013-630146-2F-640216-0000676059.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-07-2564, 03:22:38 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »