เทศบาลฟ้องครูผู้ดูแลเด็กและผู้ค้ำประกันคืนทุนการศึกษาต่อมาลาออกต้องคืนหรือไม่เทศบาลฟ้องครูผู้ดูแลเด็กและผู้ค้ำประกันคืนทุนการศึกษาต่อมาลาออกต้องคืนหรือไม่
  • 0 ตอบ
  • 530 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-07-2564, 02:59:19 »


นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษาการที่เทศบาลฟ้องครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ค้ำประกันคืนทุนการศึกษาต่อมาลาออกจึงฟ้องขอให้ชดใช้เงินคืน ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 07/07/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/01012-610552-1F-640222-0000676477.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-07-2564, 08:20:47 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »