สตง.เข้าตรวจสอบพบว่าจัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดให้นายกเทศมนตรีรับผิดละเมิดสตง.เข้าตรวจสอบพบว่าจัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดให้นายกเทศมนตรีรับผิดละเมิด
  • 0 ตอบ
  • 449 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-07-2564, 03:06:52 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบพบว่าจัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดจึงให้นายก เทศมนตรีและผู้ที่เกียวข้องรับผิดทางละเมิดต่อมามีคำสั่งให้นายก เทศมนตรีและผู้ที่เกียวข้องรับผิดทางละเมิดกรณีที่จัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 07/07/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-571033-1F-640323-0000678283.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08-07-2564, 00:08:01 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »