อบต.ฟ้องครูผู้ดูแลเด็กและผู้คำประกันให้คืนทุนการศึกษารวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าอบต.ฟ้องครูผู้ดูแลเด็กและผู้คำประกันให้คืนทุนการศึกษารวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่า
  • 0 ตอบ
  • 561 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 07-07-2564, 02:55:55 »


นิติกรพรขอนำเรียน การที่ อบต.ฟ้องครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้างตามภารกิจและผู้คำประกันให้คืนทุนการศึกษารวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าตามสัญญา กรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจทำงานชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญามาลาออกก่อน ดังนั้น พนักงานจ้างตามภารกิจและผู้คำประกันคืนทุนการศึกษารวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าตามสัญญา 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 07/07/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591400-1F-640330-0000678868.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-07-2564, 07:35:26 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »