ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงพัสดุ อบจ.เอาสำนวน ป.ป.ช.ลงโทษไล่ออกไม่ชอบป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงพัสดุ อบจ.เอาสำนวน ป.ป.ช.ลงโทษไล่ออกไม่ชอบ
  • 0 ตอบ
  • 929 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 06-07-2564, 09:09:42 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนักวิชาการพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย อบจ.เอาสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อมา ก.จ.จังหวัดมีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้ อบจ.ต้องชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและให้กลับรับราชการดังเดิม มีผู้ขอมาครับท่าน 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 06/06-7/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590204-1F-640225-0000677357.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-07-2564, 09:42:01 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »