โดนฟ้องจากสหกรณ์กรมในฐานะคนค้ำประกันการกู้ยืมเงินต้องทำอย่างไรค่ะ