• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดนักสู้แห่งลุ่มน้ำปิง ขอชิงชัยตัวแทน ก กลาง ท้องถิ่น

เริ่มโดย admin, 09-10-2020, 08:23:30

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นวันชี้ชะตา ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ก กลาง ของคนท้องถิ่น ตัวแทนในส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่น นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี ดีกรี ตำแหน่งนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นักสู้แห่งลุ่มน้ำปิง ผู้เคยมีผลงานเด่นชัดหลายผลงาน ไม่ว่าจะเป็น การเรียกร้องให้พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงไม่แค่ดูแลเอาใจใส่แต่ตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แม้แต่ตำแหน่งพนักงานจ้าง ท่าน ปลัดฯพิพัฒน์ ก็มิได้ทอดทิ้ง มีการประสานงานช่วยเหลือ พนักงานจ้าง ที่ต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมและอื่นๆ ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทีมงานขององค์กรที่เข้าแข็งเป็นรูปธรรมได้เข้าไปทำงานเป็นตัวแทนของพวกเรา ลองให้โอกาสทีมงานสักครั้ง จะทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง เอาตามผลงานที่าเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อชาวท้องถิ่น....
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา