รวมแวดวงท้องถิ่น > ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

เมื่อนายก อปท บุกกรม เสนอเรื่อง เงินเดือนบริบาลท้องถิ่นห้าพัน อำเภอจ้างได้หมื่นห้า

(1/1)

admin:
https://youtu.be/mlHRnWjCITM

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version