• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ผลงานทำ พ.ต.ก. ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ เกี่ยวกับผลงานทำ พ.ต.ก.ดังนี้ 1.จะต้องเป็นผลงานในหน่วยงานต้น

เริ่มโดย admin, 15-06-2018, 07:04:54

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ผลงานทำ พ.ต.ก.

ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ เกี่ยวกับผลงานทำ พ.ต.ก.ดังนี้
1.จะต้องเป็นผลงานในหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอรับ พ.ต.ก.หรือไม่
2.หากเป็นผลงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีหน่วยงานอื่นมาขอยืมตัว เช่น ยืมตัวไปสอบวินัยจะนำมาเสนอ ขอรับ พ.ต.ก.ต้นสังกัดได้หรือไม่ คือ
2.1 ต้นสังกัดในขณะที่ขอยืมตัว
2.2 ต้นสังกัดใหม่ที่ได้ย้ายจากต้นสังกัดเดิมที่มีการขอยืมตัวแล้ว
3.ผลงานของต้นสังกัดเดิม ต่อมาย้ายไปต้นสังกัดใหม่ จะนำผลงานของต้นสังกัดเดิมมาขอรับ พ.ต.ก.ได้หรือไม่
หมายเหตุ ถ้าพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ(พ.ต.ก.) ฉบับที่ 3

เท่ 101.51.59.* [ วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 11:52 น. ]

ตอบตามที่ผมเคยทำนะครับ (ตั้งแต่ระเบียบเก่า)
1. ผลงานที่จะทำ พ.ต.ก.จะเป็นผลงานที่เก่าหรือที่เราย้ายไปอยู่ใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่มีระยะเวลาอยู่ในเงื่อนไข เช่น เป็นผลงาน ไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง เป็นต้น (นี่คือตัวอย่าง ลองดูระเบียบใหม่ว่ากี่ปีย้อนหลัง)
2. หากเป็นกรณีผลงานที่ทำเป็นในรูป คณะกรรมการ ต้องมีการคำนวนเป็นร้อยละ ของงานที่เราทำ เช่น กรรมการมี 3 คน ก็คิด 3 คนเป็น 100 % แล้วมาดูว่าท่านทำประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์ และให้คณะกรรมการทุกคน เซ็นต์รับรอง (กรณีนี้ค่อนข้างยุ่งยาก สมัยผมทำ กรรมการคนนึงลาออก กว่าจะหาตัวเจอเกือบ 3 เดือน)
3. ส่วนคำถามที่ 3 .ระเบียบเก่าทำได้ แต่ต้องมีการรับรองจากต้นสังกัดเดิม ส่วนระเบียบใหม่ ผมไม่ชัวร์ครับ
โดยคุณ เซรุย 125.25.200.* [ วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 11:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
[ ลบคำตอบที่ 1 ]

กำหนดระยะเวลาของผลงานด้วยหรือ ของพี่เอาของ 2552-2554 มาทำผลงาน ผ่านสองคณะเรียบร้อยแล้ว เข้า ก. เดือนนี้เอง
โดยคุณ นิติกร27 125.24.210.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
[ ลบคำตอบที่ 2 ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา