• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 14 วันรับสมัครสอบ และอัตราว่างแต่ละจังหวัด

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:41:17

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

วันรับสมัครสอบ
ขอสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมา ดังนี้
วันที่ 22 ตุลาคม 2556
   ในที่ประชุม ได้สรุปวางกรอบระยะเวลาที่จะดำเนินการสอบ ดังนี้ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 จะเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม 2557 จะดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข
... จากนี้ จะแจ้งกรอบระยะเวลาให้ มรภ.สวนดุสิตรับทราบ และหาก มรภ.สวนดุสิต ไม่ติดข้องในระยะเวลาที่วางไว้ ก็จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการต่อไป

วันที่ 23 ตุลาคม 2556
   หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 56 หน้าที่ 7 ได้ตีข่าว [กสถ. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 18 พ.ย.]
โดยตามข่าว ... ตำแหน่งว่างกว่า 7,500 อัตรา ล่าสุด มีกำหนดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป คาดว่าจะสอบภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ในเดือนมกราคม 2557 โดยมี มรภ.สวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบบรรจุในศูนย์สอบภูมิภาคทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ

จากนี้ คือ ดุลยพินิจของท่านผู้อ่าน ต้องตระเตรียมตัวเองให้พร้อม หากเปิดรับสมัครในวันดังกล่าวจริงๆ เอาเป็นว่ากลางเดือนพฤศจิกายน เตรียมตัวให้พร้อมสมัคร
- ช่วงกลางเดือน พ.ย. ทำตัวให้ว่าง
- เตรียมคอมฯ พร้อมอินเตอร์เน็ตให้พร้อม
- เตรียมเอกสารบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาให้พร้อม
- รอประกาศอย่างเป็นทางการ (อย่างมีสติ)

อัตราว่างของแต่ละจังหวัด
  สอบครั้งนี้ สนามใหญ่ กสถ. จะดำเนินการจัดสอบแข่งขันในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งร้องขอให้จัดสอบแทนเท่านั้น โดย กสถ. มอบหมายให้ มรภ.สวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ รวมถึงการออกข้อสอบต่างๆ
   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นเป็นรายกลุ่ม/เขต จำนวน 10 เขต โดยสามารถเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องอยู่ภายในกลุ่ม/เขตเดียวกันเท่านั้น
   
  การสอบแบบแบ่งภาค/เขต ตามหลักเกณฑ์ฯ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

ภาคกลางเขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดชัยนาท
2.จังหวัดนนทบุรี   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
3.จังหวัดปทุมธานี
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.จังหวัดลพบุรี
6.จังหวัดสระบุรี
7.จังหวัดสิงห์บุรี
8.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดนครนายก
6.จังหวัดปราจีนบุรี
7.จังหวัดระยอง
8.จังหวัดสมุทรปราการ
9.จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต 3 ได้แก่
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดนครปฐม  ดูอัตราว่าง  คลิ๊กที่นี่
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี
6.จังหวัดสมุทรสงคราม
7.จังหวัดสมุทรสาคร
8.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครราชสีมา
5.จังหวัดบุรีรัมย์
6.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดมุกดาหาร
2.จังหวัดยโสธร   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
3.จังหวัดร้อยเอ็ด
4.จังหวัดศรีสะเกษ
5.จังหวัดสุรินทร์    ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
6.จังหวัดอำนาจเจริญ
7.จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 ได้แก่
1.จังหวัดนครพนม
2.จังหวัดบึงกาฬ
3.จังหวัดเลย
4.จังหวัดสกลนคร   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
5.จังหวัดหนองคาย
6.จังหวัดหนองบัวลำภู   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
7.จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดเชียงราย  ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
2.จังหวัดเชียงใหม่   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
3.จังหวัดน่าน   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
7.จังหวัดลำปาง    ดูอัตราว่าง [1] คลิ๊กที่นี่  ดูอัตราว่าง [2] คลิ๊กที่นี่       ดูอัตราว่าง [3] คลิ๊กที่นี่
8.จังหวัดลำพูน  ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่

ภาคเหนือเขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดตาก   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
3.จังหวัดนครสวรรค์
4.จังหวัดพิจิตร   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
5.จังหวัดพิษณุโลก
6.จังหวัดเพชรบูรณ์
7.จังหวัดสุโขทัย    ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
8.จังหวัดอุตรดิตถ์
9.จังหวัดอุทัยธานี  ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่

ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.จังหวัดพังงา
5.จังหวัดภูเก็ต
6.จังหวัดระนอง
7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่
1.จังหวัดตรัง  ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
2.จังหวัดนราธิวาส  ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
3.จังหวัดปัตตานี
4.จังหวัดพัทลุง
5.จังหวัดยะลา   ดูอัตราว่าง คลิ๊กที่นี่
6.จังหวัดสงขลา
7.จังหวัดสตูล

** อััตราว่างที่ลงนี้ เป็นไปตามข้อมูลที่สำนักงานท้องถิ่นแต่ละจังหวัดลงเผยแพร่บนเว็บไซต์


วันรับสมัครสอบ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

วันสอบ ภาค ก และภาค ข (อย่างไม่เป็นทางการ)
ช่วงเดือนมกราคม 2557


โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา