• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 13 [5 ข้อ ... ที่จะฝากถึงท่านที่มีความตั้งใจจะสอบ]

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:40:45

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 13
5 ข้อ ... ที่จะฝากถึงท่านที่มีความตั้งใจจะสอบ
เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. กำหนดการวันเปิดรับสมัครสอบ ทาง กสถ. จะจัดประชุมพิจารณาขอบเขตกรอบระยะเวลาขั้นตอนกระบวนการสอบอีกครั้งภายในเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่จะมอบให้ มรภ.สวนดุสิต ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

2. คู่แข่ง หากท่านสนใจจะสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นจริงๆ และศรัทธาเชื่อมั่นในระบบสนามกลาง ที่ กสถ. จัด ผมอยากจะฝากความห่วงใยให้ท่านตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ เพราะคู่แข่งในการสอบครั้งนี้ ไม่ใช่หลักร้อย หลักพัน แต่จะมากถึงหลักหมื่นครับ ดังนั้นแล้วในแต่ละตำแหน่งจะมีการแข่งขันสูงมาก

3. คะแนนสอบ จากการที่มีการแข่งขันสูง ในการทำข้อสอบถูกหรือผิดเพียง 1 ข้อ ก็มีความหมายแล้ว เพราะในการสอบครั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยจะนำคะแนนสอบภาค ก , ข ,และ ค รวมกันและเรียงตามลำดับ

4. สมัครก่อนได้เปรียบ หากรวมคะแนนสอบทั้ง 3 ภาค แล้ว ได้คะแนนเท่ากัน ในการเรียงลำดับผู้สอบได้นั้น จะนำหมายเลขลำดับผู้สมัครสอบมาใช้เป็นตัวชี้วัด ดังนั้นหากเปิดรับสมัครสอบเมื่อใด อย่ารอช้าให้รีบสมัครทันที

5. สอบครั้งนี้ แล้วเจอกันอีกที 2 ปีหน้า ... การสอบ กสถ. ครั้งนี้ ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะมีอายุบัญชี 2 ปี ดังนั้นหากพลาดแล้วพลาดเลยนะครับ (แต่อาจจะมีสนามเล็กให้ท่านแก้ตัวอีกครั้ง)

ไม่มีใครที่ดีพร้อม ไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่เกิด
ความฝันจะเป็นจริงได้ ชุดข้าราชการท่านจะได้สวมใส่หรือไม่
"อยู่ที่ความตั้งใจ และทุ่มเทของท่าน"
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา