• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ตอนที่ 08 ส่วนผสมของความสำเร็จ

เริ่มโดย admin, 02-09-2020, 09:37:19

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ตอนที่ 8 นี้ จะขอพาสมาชิกชุมชนคนท้องถิ่น ไปประกอบอาหาร ในเมนูที่มีชื่อว่า "ความสำเร็จ" จะขอนำสมาชิกฯ ไปรู้จักกันว่า "ส่วนผสมของความสำเร็จ" นั้น มีอะไรบ้าง
เพื่อการเตรียมสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะต้องมีวัตถุดิบ มีต้นทุนอะไรเตรียมไว้บ้าง เราลองมาดูกันนะครับ


ความสำเร็จ มีส่วนผสม ดังนี้


   - ความตั้งใจ
   - ความพร้อม
   - ความกระตือรือร้น
   - ความรู้ความเข้าใจ
   - ความอดทน
   - ความจริง
   - ความหวัง
   - ความผิดหวัง (ถ้ามี)

ขั้นตอนการทำความสำเร็จ
1. ความตั้งใจ


   ผู้เตรียมสอบ ต้องใส่ใจความตั้งใจลงไปเยอะๆ เพราะความตั้งใจเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ในทุกๆงาน ในทุกๆภารกิจจะสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมี "ความตั้งใจ" ซึ่งโดยแต่ละคนจะมีปริมาณความตั้งใจที่แตกต่างกันไป จากการที่มีความตั้งใจที่แตกต่างกันนั้น จะทำให้แต่ละคนประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่แตกต่างด้วย
   ดังนั้นแล้ว หากอยากจะสำเร็จ สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างภาคภูมิใจนั้น ควรจะตั้งใจอ่านหนังสืออย่างจริงจัง อย่าวอกแวกกับสิ่งรบกวนรอบข้าง ผู้เตรียมสอบต้องตั้งปณิธาน (Determination) ไว้
ซึ่งปณิธานคือ"ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จนไม่เห็นสิ่งอื่นมีค่าควรแก่การสนใจอีก"
   เราต้องตั้งใจไว้ว่าจะอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ และให้เข้าใจให้มากที่สุด ตั้งใจว่าจะสอบรับราชการให้ได้
บอกย้ำความตั้งใจนี้กับตัวเองทุกวัน ทุกครั้ง เพื่อสร้างเสริมขวัญและกำลังใจกับตนเอง


2. ความพร้อม


   ขั้นตอนต่อมานี้ คือ "ความพร้อม" ในที่นี้ ผมจะหมายถึงความพร้อมของตัวผู้สอบ และความพร้อมของเอกสารเพื่ออ่านเตรียมสอบ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมทั้ง 2 อย่าง กล่าวคือ ความพร้อมของตัวผู้สอบ หมายความว่า ผู้สอบจะต้องตระเตรียมร่างกาย จิตใจ และสถานการณ์คนรอบข้างให้พร้อม ผู้สอบต้องปรับตัวให้ตัวเองมีความตื่นตัวกับการสอบ ปรับความเข้าใจกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน ให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเข้าใจว่า "เรากำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ" เนื่องจากบางครั้ง จากสภาวะร่างกายที่ล้าจากการอ่านหนังสือเตรียมสอบนานๆ จะส่งผลให้เรามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลกไปจากเดิมบ้าง ต้องอธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บ้านต้องขอความร่วมมือไม่รบกวนสมาธิของเราในระหว่างการอ่านหนังสือเตรียมสอบด้วย และขอร้องว่าช่วงนี้อย่านำเรื่องที่รบกวนใจมาให้คิดเลย

   ในส่วนต่อมา ความพร้อมของเอกสารเพื่ออ่านเตรียมสอบ ในเบื้องต้นให้ผู้เตรียมสอบ ตระเวนซื้อหนังสือ เอกสาร หรือดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเตรียมสอบให้พร้อม ซึ่งหัวข้อในการเตรียมเอกสารนั้นเคยได้กล่าวไปแล้ว ผู้สอบต้องหาหนังสือเอกสารให้มีครบทุกหัวข้อที่คาดว่าจะออกสอบ เพื่อให้ระหว่างการอ่านหนังสือเตรียมสอบนั้น จะไม่เสียสมาธิ เสียเวลากับการเดินเลือกหาซื้อหนังสือ เนื่องจากหากมีความไม่พร้อมในเอกสารเพื่ออ่านเตรียมสอบแล้วจะทำให้เสียเวลาในการอ่านหนังสือไป

   ดังนั้น เพื่อให้การอ่านหนังสือเตรียมสอบ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ผู้สอบต้องมีความพร้อมในทุกๆเรื่อง และมีความพร้อมในเรื่องของเอกสารเพื่ออ่านเตรียมสอบ เนื่องจากในขั้นตอนต่อไปจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้สอบไม่มีความพร้อม


3. ความกระตือรือร้น


   ขั้นตอนจากนี้ คือ ผู้สอบต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ให้มากที่สุด ในหัวข้อการสอบ ในบางเรื่องเราอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก่อนเลย บางครั้งเรายังไม่เคยรู้จักว่าการกระจายอำนาจคืออะไร? การปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไร? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไร? การบริหารจัดการท้องถิ่นคืออะไร? ฯลฯ
   ดังนั้น สิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจได้ คือ ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือ จากการสอบถามจากผู้รู้ โดยอาศัยความกระตือรือร้นเป็นตัวนำ ผู้สอบต้องมีความกระตือรือร้นในการหาคำตอบ ตอบโจทย์ข้อสงสัยให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอ อีกทั้งหากมีความกระตือรือร้นแล้ว จะทำให้บรรยากาศการอ่านหนังสือ ผู้สอบจะสนุกกับการอ่านมากยิ่งขึ้น


4. ความรู้ความเข้าใจ


   ในการจะให้พบกับ "ความสำเร็จ" แล้วนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก ในกรณีนี้ คือ การสอบบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ "การปกครองส่วนท้องถิ่น" และต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ มีความเข้าใจในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัครสอบ
   หลังจากที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้ว จะเป็นบันไดนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ โดยหากขาดส่วนผสมในข้อนี้แล้ว ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลย5. ความอดทน


   ตลอดระยะเวลากว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้เตรียมสอบต้องมีและอาศัย "ความอดทน" หากไม่มีความอดทนในการอ่านหนังสือแล้ว ก็จะทำให้เราเกิดความท้อแท้ในชีวิต แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นและฝากถึงสมาชิกชุมชนคนท้องถิ่น คือ "ความอดทน" ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง คือ การที่เราทำตามกติกาของสังคม การที่เราเข้าสอบตามระเบียบ ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนั้น บางครั้งต้องอาศัยความอดทนในการรอคอย เราต้องรอคอยให้ความดีพิสูจน์ตัวตนของเรา พิสูจน์ความสามารถของเรา ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาอดทนทำความดี ตั้งใจสอบด้วยความสุจริตแล้ว ต้องมีสักวันหนึ่งที่ความสำเร็จจะมาถึงพวกเราทุกคนแน่นอน ขอเพียงอดทนก่อนนะครับ อย่าออกนอกลู่นอกทาง


6. ความจริง


   ในบางห้วงเวลา ผู้เตรียมสอบต้องอยู่กับความจริง หมายถึง อยู่กับเหตุการณ์จริง อยู่กับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง อย่าให้ความสำคัญกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไป จะเห็นได้จากที่ผู้เตรียมสอบหลายๆท่านถามถึงแต่ว่า "เมื่อใดจะถึงวันสอบ" , "เมื่อใดจะประกาศรับสมัคร" ใส่ใจกับมันมากเกินไปจนลืมแบ่งให้เวลากับการอ่านหนังสือ หากเราอยู่กับความจริง อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบไปเรื่อยๆ ติดตามข่าวสารบ้างเป็นบางครั้งคราว ก็จะส่งผลดี ทำให้เราจำข้อมูล จำเนื้อหาได้มากขึ้น
   ขอเพียงอย่ากังวลใจ ว่าจะประกาศรับสมัครสอบเมื่อไร เพราะจากที่ท่านก็ได้เห็นได้รู้อยู่ว่า การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งใหญ่ ไม่ต้องห่วงครับ รับรองข่าวการประกาศรับสมัครสอบ จะมีออกสื่ออย่างมากมายแน่นอน และระยะเวลาการรับสมัครสอบนั้น เปิดรับสมัครกันนานเกือบเดือนครับ7. ความหวัง


"...จะทำการใด ให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความหวัง ต้องให้ความหวังกับตัวเองเสมอ"
   ความหวัง จริงๆ ก็มีอยู่ 2 แง่ มีทั้งแง่ดีและไม่ดี แต่เราต้องเลือกมองความหวังให้อยู่ในแง่ดี มองว่าความหวังจะเป็นสิ่งสวยงาม มองว่าความหวังจะเป็นตัวชักจูงนำพาเราไปสู่ความสำเร็จให้จงได้
   หลายต่อหลายคนเลือกที่มีความหวัง และหลายต่อหลายคนเลือกที่จะไม่มีความหวัง ในความรู้สึกของผู้เขียน คิดว่า ทุกคนควรจะมีความหวัง เพราะความหวังมีประโยชน์ สมมุติถ้าเรานั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ และไปสอบโดยไม่มีความหวังแล้ว เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ ต้องมีความหวัง แล้วเราต้องทำให้ได้ครับ


8. ความผิดหวัง


   ในส่วนสุดท้ายนี้ ถ้าท่านใดมีแล้วนั้น จะยิ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะความผิดหวัง จะเป็นประสบการณ์สอนตัวเราเอง เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทบทวนดูตัวเองว่า เราพลาดในสิ่งใดไปบ้าง และเราจะแก้ไขเช่นไร
   บางคนเคยผิดหวังทั้งน้ำตามาแล้ว คราวนี้ก็ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ โดยตั้งใจไว้ว่า ฉันจะไม่มีวันผิดหวังอีก ฉันจะไม่มีวันมานั่งเสียตาอีกแล้ว โดยอาศัย "ความผิดหวัง" มาเป็นตัวช่วยผลักดัน ให้ตัวเองมุ่งมั่น ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จ
   คนที่ประสบความสำเร็จมาได้นั้น ล้วนแล้วแต่เคยผ่าน "ความผิดหวัง"   มาด้วยกันทั้งนั้น ส่วนใครที่  ไม่เคยผิดหวังก็ไม่เป็นไร ผมก็ขอเอาใจช่วยขอให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ดั่งใจ อย่าได้พบเจอกับ "ความผิดหวัง" เลยครับ


ขั้นตอนการผสมส่วนประกอบ


   - ผู้เตรียมสอบ ต้องกระทำเตรียมส่วนผสมของความสำเร็จทุกข้ออย่างเคร่งครัด   
   - ผู้เตรียมสอบ ต้องนำส่วนผสมทั้งหมด ความตั้งใจ , ความพร้อม , ความกระตือรือร้น , ความรู้ความเข้าใจ , ความอดทน , ความจริง , ความหวัง , ความผิดหวัง (ถ้ามี) มารวมให้เข้ากัน
   - ปรุงให้เรียบร้อย และรอเวลา
   - หลังจากนั้น ผู้เตรียมสอบ รอ ... รอโอกาสลิ้มลองรสชาติของ "ความสำเร็จ"

กระทู้เตรียมสอบท้องถิ่นในตอนที่ 8 นี้ คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ
ผมเองก็ทำได้เพียงแนะนำข้อมูล แนะนำแนวข้อสอบที่รุ่นพี่ได้แบ่งบันไว้ ก็คงจะย้ำอีกครั้งว่าทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ต้องใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นระเบียบหลักเกณฑ์การสอบ , เนื้อหาหลักสูตรที่จะต้องสอบในภาค ก และภาค ข , แนวข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงกำลังใจในการสอบ ก็มีรวบรวมไว้ที่นี่แล้ว อยู่ภายในชุมชนคนท้องถิ่นแห่งนี้ ขอเพียงท่านลองสละเวลาค้นหาดู รับรองจะรู้ว่าเว็บไซต์เตรียมสอบแห่งนี้ไม่เหมือนใคร"แบ่งบันโดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น" โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ น้ำใจล้วนๆ.
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา