• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ขั้นตอนการตรวจสอบร้องเรียนเหตุรำคาญ มีเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญมายัง อบต. จะต้องดำเนินการอย่างไรก่อน

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 03:56:06

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ขั้นตอนการตรวจสอบร้องเรียนเหตุรำคาญ

มีเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญมายัง อบต. จะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนครับเนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ ขอบคุณครับ biaw_166@hotmail.com

nitikon3 113.53.237.* [ วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 15:33 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


เป็นโดยผลของกฏหมาย ไม่ต้องแต่งตั้ง


นายก เป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หน / ผอ สาธารณ เป็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โดยคุณ นิ๋ง 1.4.228.* [ วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 20:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ทำในรูปแบบคณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ( นิติกร นักวิชาการสุขาถิบาลหรือเจ้าหน้าที่กองสาธารฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นายกเป็นเจ้าพนักงานโดยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อย่าลืมสำคัญมาก แบบสอบถาม ใกล้ -- ไกล
ระยะเป็นเมตรจากสถานที่เกิดเหตุ เวลา ( กลางคืน -- กลางวัน ) สอบถามบ้านที่มีเด็ก
คนชรา เจ้าของบัาน แล้วดำเนินการ ตาม พรบ.สาธา ฯ 35 เจรจา -- แก้ไขปรับปรุงให้
เวลา ว่ากล่าวตักเตือน เสนอเพิกถอน แจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทราบ ตามขั้นตอนที่กล่าว
โดยคุณ นิติกรรม 203.114.111.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 11:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


ถ้าเป็นเรื่องกลิ่นหรือฝุ่นอันนี้ยากมันวัดค่ายาก ค่าเท่าไรจึงจะเป็นเหตุเดือร้อนรำคาญ เคยมีคดีศาลให้อปท.แพ้ก็ไอ้ตรงการวัดค่านี้ล่ะพิสูจน์ไม่ได้ ขั้นตอนไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไรเพราะนายกเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายอยู่แล้ว กฎหมายสาธารณสุขให้อำนาจนายกไว้ค่อนข้างมาก สามารถเข้าไปตรวจ สั่งใหแก้ไข สั่งให้หยุดหรือเลิกกิการ ยึด อายัด ได้หมด หรือจะตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการให้ก็ได้ ถ้าไม่ฟังดำเนินคดีได้อีก เท่าที่ทำก็เรียกผู้ถูกร้องเรียนกับผู้ร้องเรียนมาแล้วไปดูรวมกันว่าจะแก้ตรงจุดไหนผู้ถูกร้องเรียนเขาก็แก้ให้เรื่องก็จบไปทุกครั้ง แต่ตามขั้นตอนตามกฎหมายสั่งให้แก้ไขอะไรเนียยังไม่ได้ทำเพราะเรื่องมันจบทุกครั้งผู้ประกอบการเขาจะรู้ดีตามกฎหมาย ส่วนปัญหาข้อกฎหมายที่เสียวๆก็ตรงบัตรเจ้าพนักงานท้องถิ่นนี้ละนายกส่วนใหญ่ไม่มีเพราะตามกฎหมายให้แสดงบัตรด้วย แต่เท่าที่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะผู้ประกอบการเขาไม่ค่อยขอ ขั้นตอนก็อยู่ในคู่มือกฎหมายสาธารณสุข สาธารณสุขเคยจัดอบรมแล้วแจกคู่มือให้เกือบทุกอปท.
โดยคุณ นิติกรรู้น้อย 110.77.153.* [ วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 17:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา