ขอพึ่งบารีผู้รู้ การถอกถอนย้อนหลัง

  • 0 ตอบ
  • 1434 อ่าน
เรียนถามด้วยความเคารพ
 ๑. มีกรณีรองนายกเทศบาลเสียชีวิต  มีการแต่งตั้งเลขานายกฯขึ้นมาเป็นรองฯแทน  ต่อมาพบว่ารองนายกคนเดิมขาดคุณสมบัติ คือ ไม่จบ ป.ตรี และไม่เคยเป็นผู้บริหารมาก่อน หรือสมาชิกท้องถิ่นมาก่อน แต่งตั้งกันมาตั้งแต่สมัยเป็น อบต.  เนื่องจากเป็นพวกเดียวกันหาเสียงร่วมกัน
 ตรวจสอบคุณสมบัติตาม พรบ.เทศบาลแล้ว เห็นว่าขาดคุณบัติการเป็นรองนายกฯ ถามว่า กรณีเช่นนี้ สามรถถอดถอนย้อนหลัง หรือเรียกเงินคืนได้ไหม หากจะดำเนินการทำอย่างไร หรือเข้าข่ายฟ้องศาลปกครองได้ไหม ขอเรียนถามด้วย
๒.ทำไมการเลือกตั้งท้องถิ่นหายไปแล้ว เงียบสนิท ตกลงจะไม่มีการเลือกตั้งแล้วหรือ สงสัยมาก

ขอคุณมากสำหรับความอนุเคราะห์