ทุจริตเบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ของตนนำเงินมาคืนหาพ้นความรับผิดไม่ไล่ออกชอบแล้วทุจริตเบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ของตนนำเงินมาคืนหาพ้นความรับผิดไม่ไล่ออกชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 970 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 04-06-2563, 06:03:21 »


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการทุจริตเงินค่าธรรมเนียมไม่นำส่งให้กับทางราชการโดยเบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ของตน ต่อมานำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหาพ้นความรับผิดและไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกได้ไม่ ดังนนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 04/06/2563 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03011-590041-1F-610424-0000619911.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04-06-2563, 06:34:17 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »