• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

อายุความละเมิด กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน หน่วยงานตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง การนับสิทธิเรียกร้องค่าสินใ

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 03:52:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

อายุความละเมิด

กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน หน่วยงานตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง การนับสิทธิเรียกร้องค่าสินใหมทดแทน (อายุความ) 2 ปี นับแต่วันไหน วันที่เกิดเหตุ หรือวันที่รายงานการสอบข้อเท็จจริง ขอบคุณครับ

*** 125.27.178.* [ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:45 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

สิทธิเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิด อายุความเริ่มนับเมื่อรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลการรู้นั้น ถือเอาการรู้ของหัวหน้าหน่วยงานมิใช่การรู้ของเจ้าหน้าที่ อายุความจึงเริ่มนับถัดจากวันที่ หัวหน้าหน่วยงานรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม ซึ่งโดยปกติต้องมีการสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
โดยคุณ นตง ส่งเมล์ถึง นตง 192.168.26.60, 223.25.193.* [ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin


2 ปี นับแต่ผู้แต่งตั้งรู้เหตุละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้พึงต้องชดใช้ (ไม่เกิน 10 ปี นับแต่เกิดเหตุละเมิด)**
1 ปี นับแต่ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ไม่เกิน 10 ปี นับแต่เกิดเหตุละเมิด)**
ฟ้องทายาท 1 ปี นับแต่รู้/ควรรู้เจ้ามรดกตาย
(ไม่เกิน 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย)**
ไล่เบี้ย 1 ปี นับแต่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก (ไม่มีอายุความเหตุเกิด)
(ยกเว้น จนท.ตายกลับไปใช้ฟ้องทายาท ไม่เกิน 10 ปีนับแต่ตาย)
โดยคุณ เทวา 118.172.55.* [ วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา