จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา นายก อบต. จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา ทำงานช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ไจ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา นายก อบต. จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา ทำงานช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ไ
  • 0 ตอบ
  • 2643 อ่าน
« admin»เมื่อ: 01-03-2563, 15:00:48 »

จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา

นายก อบต. จ้างเหมาบริการลูกรองประธานสภา ทำงานช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ได้หรือไม่ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ อบต หรือไม่
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา