• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

เหตุฟ้องหย่า

เริ่มโดย admin, 23-08-2019, 06:28:25

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2520/2549         

         นายภิญโญ   ศรีหงส์                                        โจทก์

         นางปิ่นทอง   ศรีหงส์                                       จำเลยแพ่ง     เหตุฟ้องหย่า (มาตรา 1516(4/2))

                        แม้ในปี 2517  โจทก์เป็นฝ่ายละทิ้งร้างจำเลยโดยออกจากบ้านที่โจทก์จำเลยเคยอยู่กินด้วยกันไปอยู่กินฉันสามีภริยากับนาง ม.ก็ตาม  แต่ในปี 2519  จำเลยก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาย ส. จนมีบุตรด้วยกัน 1 คน  แสดงว่าจำเลยไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์อีกต่อไปเช่นเดียวกัน  และระหว่างที่แยกกันอยู่ไม่ปรากฏว่า  โจทก์กลับไปอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยอีก   ฝ่ายจำเลยซึ่งทราบดีว่าโจทก์พักอาศัยอยู่ที่ใดก็มิได้สนใจหรือหาทางที่จะอยู่ร่วมกับโจทก์ฉันสามีภริยาต่อไป   พฤติการณ์ของโจทก์จำเลยที่ต่างคนต่างอยู่เป็นเวลานานถึง 25 ปีนั้น  ถือได้ว่าโจทก์และจำเลยสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี   อันเป็นเหตุหย่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 (4/2)   โจทก์จึงฟ้องหย่าจำเลยได้

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา