ฎีกา 4523/2554 พรากผู้เยาว์มาตรา 318

  • 0 ตอบ
  • 1377 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com
ฎีกา 4523/2554 พรากผู้เยาว์มาตรา 318
คำว่า บิดาหรือผู้ดูแล ตาม ป.อ. มาตรา 318 หมายรวมถึง บิดาหรือผู้ดูแลผู้เยาว์ตามความเป้นจริงด้วย แม้จะเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าว หากไม่ได้ใช้อำนาจปกครอง ดูแลผู้เยาว์ก็อาจสิ้นสุดลงได้ และความปกครองดูแลโดยพฤตินัยนั้นก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นกัน
 คดีนี้ ส. บิดาผู้เสียหายได้แยกทางกับมารดาผู้เสียหายและไปมีภริยาใหม่ ส่วนมารดาผู้เสียหายได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว 1 ปีก่อนเกิดเหตุ ส่วน ส. บิดาของผู้เสียหายก็ไม่ได้อุปการะเลืั้ยงดูผู้เสียหายมานาน 7 ปีแล้ว และผู้เสียหายไปอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ บ. ผู้เป็นยาย ผู้เสียหายจึงมิได้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูและอำนาจปกครองของ ส. ผู้เป้นบิดาแล้ว ส่วน บ. แม้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เสียหายอยู่ก่อนเกิดเหตุ แต่ก่อนเกิดเหตุประมาณสิบกว่าวัน ผู้เสียหายได้หลบหนีออกจากบ้าน บ. ไปอยู่กับ ด. ผู้เป็นพี่สาวและรับจ้างทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะซึ่งอยู่ต่างอำเภอกัน ทั้ง บ. ก็ไม่ทราบว่าผู้เสียหายหลบหนีไปอยู่ที่ไหนกับผู้ใด และติดตามหาไม่พบ ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 15 ปีเศษแล้วและเคยออกจากบ้านไปอยู่กินฉันสามีภริยากับ ป. มาก่อน แสดงว่าผู้เสียหายโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ชีวิตไม่น้อย พฤติการณ์บ่งชี้ว่าผู้เสียหายสมัครใจหลบหนีออกจากบ้านเจตนาไปทำงานเลี้ยงชีพพึ่งตนเองโดยลำพังไม่ประสงค์จะพึ่งพาอาศัยอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูและในความดูแลของ บ. ผู้เป็นยายอืกต่อไป ผู้เสียหายจึงขาดจากความดูแลของ บ. ผู้เป้นยายแล้ว หาใช่ว่า ผู้เสียหายไปจากความดูแลของ บ. เพียงชั่วคราว และถือว่าขาดจากอำนาจปกครองดูแลของ ส. ผู้เป็นบิดาและความดูแลของ บ. ผู้เป็นยายแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสี่ ถือไม่ได้ว่าเป็นการพรากผู้เสียหายไปเสียจากความดูแลของบิดาและยายของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่เป็นความฐานร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ตาม ป.อ. มาตรา 318
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา