• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

พนักงานจ้างตามภารกิจถูกจับยาเสพติดกรณีนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

เริ่มโดย admin, 23-08-2019, 03:16:21

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป