• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

คดี - มติ ก กลางไล่ออก แต่ผู้ถูกไล่ออกใช้สิทธิ์ฟ้องศาล

เริ่มโดย admin, 23-08-2019, 02:31:51

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา