• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

คดี - ปปช ตั้งอนุไต่สวนหน่วยงานสามารถนำข้อกล่าวหามาตั้งสอบวินัยคู่ไปกับ ปปช โดยไม่สอบข้อเท็จจริงได้ห

เริ่มโดย admin, 23-08-2019, 02:53:38

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป