รวมแวดวงท้องถิ่น > ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

ป.ป.ช. ออกประกาศกำหนดตำแหน่ง จนท.รัฐตั้งแต่อำนวยการระดับสูงลงมา ให้อำนาจ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนได้ ห

(1/1)

admin:
https://www.isranews.org/isranews-news/73415-isranews1212-73415.html?fbclid=IwAR3zpVWHuZTHhZK-081nn0EPQOH7X8Fkorh8Gs-_SDZnYUbAQFcySXEtt_E

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version