นายกเทศมนตรีจ้างลูกเขยมาทำสัญญาถนนลงลูกรังหินคุกต้องพ้นจากตำแหน่ง

  • 0 ตอบ
  • 395 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีตำบล บ.ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด พ.กรณีที่จ้างลูกเขยมาทำสัญญาถนนลงลูกรังหินคุกต้องพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น การให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล บ.ชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร อ.68/2555) http://www.pr.moi.go.th/Law/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD68%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A2555.pdf