สมาชิกสภาเทศบาลให้ลูกมาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่ง

  • 0 ตอบ
  • 728 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนการที่นาย ต.เทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล บ.ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด พ.กรณีให้พ้นจากตำแหน่งให้ลูกมาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบล บ.บำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะโคมไฟแขวน จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางอ้อมการให้พ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร อ.127-128/2552)  http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2550/01012-500711-1F-520429-0000063781.pdf