• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
 

สมาชิกสภาเทศบาลให้ลูกมาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่ง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 18-07-2019, 12:02:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำเรียนการที่นาย ต.เทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล บ.ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด พ.กรณีให้พ้นจากตำแหน่งให้ลูกมาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบล บ.บำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะโคมไฟแขวน จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางอ้อมการให้พ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร อ.127-128/2552)  http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2550/01012-500711-1F-520429-0000063781.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน