ปลัด อบต.ฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมฯ นายก อบต.เพิกถอนคำสั่งรับผิดทางละเมิด

  • 0 ตอบ
  • 400 อ่าน
นิติกรพรขอนำเรียนการที่นาง อ.ปลัด อบต.ท.ฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท.ให้ปลัดรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร คผ..65/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08013-610207-2F-620514-0000639615.pdf