อุทธรณ์เลย 30 วันไม่รับฟ้องอุทธรณ์เลย 30 วันไม่รับฟ้อง
  • 0 ตอบ
  • 579 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:23:37 »
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่ พ.ต.ท.ฟ้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เพิกถอนลงโทษวินัยแต่อุทธรณ์เลย 30 วันไม่รับฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร คบ.31-32/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03013-600169-2F-620313-0000636974.pdf