พิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้านพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
  • 0 ตอบ
  • 552 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:24:42 »
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ ก.คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้านต่อมาถังน้ำแตกจึงให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายพร้อมกับค่าปรับและดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ ก.ภายใน 90 วัน (ค้นโดยนิติกรพร อ.30/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560612-1F-620222-0000636154.pdf