เทศบาลอ้างส่วนผสมไม่เป็นตามแบบรายการศาลให้เทศบาลรับผิดชอบค่าเสียหายเทศบาลอ้างส่วนผสมไม่เป็นตามแบบรายการศาลให้เทศบาลรับผิดชอบค่าเสียหาย
  • 0 ตอบ
  • 591 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:21:25 »
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่ ผู้รับจ้างฟ้อง ทต. ห.เลิกจ้างอ้างว่าส่วนผสมไม่เป็นตามแบบรายการศาลให้ ทต.ห.รับผิดชอบค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี (ค้นโดยนิติกรพร อ.32/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590426-1F-620226-0000636235.pdf