การไล่ออกจากราชการเพราะเสพยาเสพติดชอบแล้วยกฟ้องการไล่ออกจากราชการเพราะเสพยาเสพติดชอบแล้วยกฟ้อง
  • 0 ตอบ
  • 722 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:19:31 »
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่ดาบตำรวจ ท.ฟ้องผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค..การ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงกรณีที่เสพยาเสพติดแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องให้เพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการเพราะเสพยาเสพติดชอบแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อบ.31/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03012-570032-1F-620426-0000639009.pdf