• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

การไล่ออกจากราชการเพราะเสพยาเสพติดชอบแล้วยกฟ้อง

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 16:19:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่ดาบตำรวจ ท.ฟ้องผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค..การ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงกรณีที่เสพยาเสพติดแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องให้เพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการเพราะเสพยาเสพติดชอบแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อบ.31/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03012-570032-1F-620426-0000639009.pdf
กรณีศึกษามีรอยสักขาดคุณสมบัติรับราฃการตำรวจ ชอบแล้ว อบ.31/2562 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2559/03012-590007-1f-620418-0000638591.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน