เทศบาลต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเทศบาลต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
  • 0 ตอบ
  • 696 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:17:39 »
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่บริษัท โชค.ฟ้องนิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่บริษัท โชค.ฟ้อง : เทศบาลเมืองบาง ก.รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี (ค้นโดยนิติกรพร อ.33/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551761-1F-620227-0000636283.pdf