• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ข้าราชการช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลต่างด้าวปลดออก

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 16:09:51

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพรขอนำตัวอย่างแนวทางศึกษาการลงโทษทางวินัยการที่ดาบตำรวจ พ.ฟ้องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ต. มีคำสั่งปลดออกจากราชการกรณีที่ต้องคดีอาญาข้อหาช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อ.38/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600354-1F-620501-0000639237.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน