การเลิกจ้างตามสัญญาจ้างจึงชอบแล้วยกฟ้องการเลิกจ้างตามสัญญาจ้างจึงชอบแล้วยกฟ้อง
  • 0 ตอบ
  • 734 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:15:52 »
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่พยาบาลฟ้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข การที่มีคำสั่งเลิกจ้างตามสัญญาจ้างสิ้นสุดตามสัญญาไปแล้วจึงเป็นดุลพินิจที่จะพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น ดังนั้น การเลิกจ้างตามสัญญาจ้างจึงชอบแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อ.35/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580250-1F-620222-0000636151.pdf