ข้าราชการช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลต่างด้าวปลดออกข้าราชการช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลต่างด้าวปลดออก
  • 0 ตอบ
  • 805 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:09:51 »
นิติกรพรขอนำตัวอย่างแนวทางศึกษาการลงโทษทางวินัยการที่ดาบตำรวจ พ.ฟ้องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ต. มีคำสั่งปลดออกจากราชการกรณีที่ต้องคดีอาญาข้อหาช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้เชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อ.38/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600354-1F-620501-0000639237.pdf