การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง
  • 0 ตอบ
  • 823 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:05:32 »
นิติกรพรขอนำตัวอย่างแนวทางศึกษาการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกรณีที่พนักงานจ้าตามภารกิจให้รับผิดแต่ไม่อุทธรณ์ตามกำหนดไม่รับฟ้องอุทธรณ์ (ค้นโดยนิติกรพร คผ.39/2562)http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08013-610197-2F-620326-0000637648.pdf