การไม่แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ชอบแล้วยกฟ้องการไม่แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ชอบแล้วยกฟ้อง
  • 0 ตอบ
  • 873 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 16:03:40 »
การไม่แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ชอบแล้วยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อบ.42/2562)http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590067-1F-620515-0000639643.pdf