• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ครูลาออกลง ส.ส.ขอกลับเข้ารับราชการ

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 15:59:59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพขอนำเรียนการที่นางฉัตร ฤ.ครูลาออกลง สส.ฟ้องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ย. กรณีที่ตนขอกลับรับราชการ จึงมีมติไม่เห็นชอบให้เข้ารับราชการชอบแล้วยกฟ้อง  (ค้นโดยนิติกรพร อบ.44/2562)http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590306-1F-620522-0000640100.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน