ครูลาออกลง ส.ส.ขอกลับเข้ารับราชการครูลาออกลง ส.ส.ขอกลับเข้ารับราชการ
  • 0 ตอบ
  • 898 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 15:59:59 »
นิติกรพขอนำเรียนการที่นางฉัตร ฤ.ครูลาออกลง สส.ฟ้องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ย. กรณีที่ตนขอกลับรับราชการ จึงมีมติไม่เห็นชอบให้เข้ารับราชการชอบแล้วยกฟ้อง  (ค้นโดยนิติกรพร อบ.44/2562)http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590306-1F-620522-0000640100.pdf