สร้างบ้านรุกล้ำคลองสาธารณะสร้างบ้านรุกล้ำคลองสาธารณะ
  • 0 ตอบ
  • 856 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 15:56:44 »
ิติกรพขอนำเรียนการที่นาง ส.ฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง ย.ให้ดำเนินการกับผู้สร้างบ้านรุกล้ำคลองสาธารณะตลอดแนว.(ค้นโดยนิติกรพร อ.48/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551247-1F-620227-0000636270.pdf