• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

คำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้ว

เริ่มโดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน, 17-07-2019, 15:58:18

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

นายพรนรินทร์ ภูครองหิน

นิติกรพขอนำเรียนการที่กำนันทำร่้ายร่างกายผู้อื่นจึงยอมรับสารภาพให้เรื่องจบศาลลงโทษปรับ 500 บาท ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด ส. แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงประพฤติตนไม่เหมาะสมและบกพร่องในทางความประพฤติ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้วยกฟ้อง. (ค้นโดยนิติกรพร อ.46/2562http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590056-1F-620211-0000635596.pdf
เพื่อพี่น้องท้องถิ่นและประชาชน