คำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้วคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 860 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 15:58:18 »
นิติกรพขอนำเรียนการที่กำนันทำร่้ายร่างกายผู้อื่นจึงยอมรับสารภาพให้เรื่องจบศาลลงโทษปรับ 500 บาท ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด ส. แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงประพฤติตนไม่เหมาะสมและบกพร่องในทางความประพฤติ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้วยกฟ้อง. (ค้นโดยนิติกรพร อ.46/2562http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590056-1F-620211-0000635596.pdf