ข้อมูลข่าวสารของราชการการข้อมูลข่าวสารของราชการการ
  • 0 ตอบ
  • 890 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 17-07-2562, 15:53:01 »
นิติกรพขอนำเรียนการที่นาย ส.ฟ้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการการ ผอ.สำนักกฎหมายและคดี สำนักปลัด กทม.ขอข้อมูลข่าวสารแต่ไม่พบเอกสารตามที่ขอนิติกรเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องไว้แล้วแต่ทำเอกสารหายจึงไม่มีเอกสารให้ผู้ตามที่ขอยกฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร อ.50/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580621-1F-620211-0000635598.pdf