• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

"บทเรียน..ผ่านไลน์"ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑

เริ่มโดย admin, 17-07-2019, 14:41:38

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

    กล่าวนำ

          การสอนครั้งนี้เป็นวิทยาทาน เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และ "เสริมความรู้" ที่พึงได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาหลักการเป็นข้อมูลที่ยุติแล้ว (pure knowledge) ไร้การวิพากษ์วิจารณ์ หรือให้ความเห็นใด ๆ อันอาจทำให้ผู้เรียนสับสน หากจำเป็นจะหมายเหตุไว้ เมื่อนำไปใช้ขอได้ตรวจสอบกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ที่อ้างอิงอีกครั้ง
          อนุญาตให้นำเนื้อหาที่สอนทั้งหมดไปเผยแพร่โดยไม่แต่งเติม ตัดต่อ หรือดำเนินการทางการค้าใด ๆ ถ้าพบข้อบกพร่องหรือสงสัย โปรดติดต่อผู้สอนทางห้อง LINE นี้โดยตรง

อ่านต่อคลิกที่นี่  http://www.nitikon.com/Newdatapdf/1.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา